Clicky

Van der Hoeven geeft startsein voor Polymeren Innovatie Programma (NL)

11 September 2008

Het grootste gedeelte van het geld, 36 miljoen euro, gaat naar het Dutch Polymer Institute voor research. Het DPI Value Centre gaat met 13,55 miljoen euro nieuwe bedrijvigheid scheppen door kennis uit de verschillende onderzoeksprogramma's beter aan het MKB ter beschikking te stellen.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft op 10 september in het Kurhaus in Scheveningen het Polymeren Innovatie Programma gelanceerd. De komende vier jaar trekt het ministerie van Economische Zaken 49,55 miljoen euro uit voor vernieuwend onderzoek op het gebied van de bouwstenen van kunststof.

Het grootste gedeelte van het geld, 36 miljoen euro, gaat naar het Dutch Polymer Institute. Directeur Jacques Joosten van DPI benadrukte in zijn speech dat duurzaamheid een belangrijk thema is in het nieuwe programma. "Door de stijgende olieprijzen en maatschappelijke behoeften gaan de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve grondstoffen razendsnel. Daarom kijken we in DPI-verband steeds meer naar vervangers voor olie. Maar ook kijken we bijvoorbeeld samen met de NRK naar manieren om gerecycled plastic opnieuw te gebruiken. Daarnaast kunnen we in de toekomst wellicht algen als grondstof inzetten."

Verder krijgt het DPI Value Centre 13,55 miljoen euro om onder meer nieuwe bedrijvigheid te scheppen door de kennis uit de verschillende onderzoeksprogramma's beter aan het mkb ter beschikking te stellen. Daardoor moet het Polymeren Innovatie Programma op termijn bijdragen aan de twee doelstellingen van de Regiegroep Chemie, namelijk een verdubbeling van de bijdrage van chemie aan het bruto binnenlands product (van € 12 miljard naar € 24 miljard) en een halvering van het gebruik van fossiele brandstoffen in 2032 ten opzichte van het niveau van begin jaren negentig.

VNCI-directeur Colette Alma pleitte in haar reactie voor continuïteit in het overheidsbeleid en onderstreepte dat de sector beslist niet op zoek is naar staatsteun. "Maar wij willen wel gerichte support om florerende ondernemingen te krijgen. En die hebben we nu ontvangen."

Attachments: Polymeren Innovatie Programma

Back