Clicky

Internationale microscopisten in Eindhoven bijeen (NL)

8 September 2008

Ruim 150 gebruikers van elektronenmicroscopen kwamen vandaag vanuit de hele wereld bijeen op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Internationale topsprekers brachten de enorme vooruitgang van het vakgebied in de afgelopen jaren onder de aandacht. Het symposium werd georganiseerd door de TU/e, FEI Company en het Dutch Polymer Institute (DPI).

Vorige week vond in Aken het European Microscopy Congres plaats en vele internationale vakgenoten waren daardoor toch al in de regio. FEI Company, de TU/e en DPI grepen daarom de kans aan om wetenschappers, gebruikers en ook studenten op de hoogte te brengen van de innovatieve ontwikkelingen die het vakgebied microscopie op het gebied van polymeren en biomaterialen onlangs hebben doorgemaakt. Joachim Loos, TU/e en projectleider bij DPI, licht in algemene termen toe: " Grootste winstpunt is dat microscopen zó zijn verbeterd dat de elektronenbundel zachte materialen zoals polymeren of biologische materialen niet meer meteen kapotschiet. Daardoor kunnen zelfs polymeren en biomaterialen zonder schade worden bekeken. In traditionele elektronenmicroscopen zouden die al heel snel kapotgeschoten worden."

TU/e, FEI en DPI

Het symposium werd georganiseerd door drie partijen die in de microscopie een belangrijke rol spelen: de TU/e, FEI Company en Dutch Polymer Institute. FEI Company (met een R&D- en productielocatie in Eindhoven) loopt wereldwijd voorop in het ontwikkelen en bouwen van de nieuwste types elektronenmicroscopen. DPI financiert en coördineert onderzoeksprojecten die gebruik maken van dit soort zeer geavanceerde microscopen. DPI-onderzoekers aan Nederlandse en buitenlandse universiteiten richten zich onder andere op functionele polymeren voor toepassing in duurzame energie (polymere zonnecellen), slimme materialen (zelfhelende coatings) en de gezondheidszorg (biosensoren). De TU/e heeft binnen de faculteit Scheikundige Technologie sinds twee jaar de allereerste FEI-microscoop staan van de Titan-familie, met unieke kwaliteiten. Daarnaast dient het apparaat aan de TU/e voor FEI ook als ‘demo-site'. Nieuwe soft- en hardware wordt er als eerste uitgetest. Zo heeft de microscoop op de TU/e sinds kort een ‘auto-loader', waarmee proefstukken volautomatisch kunnen worden gewisseld. Samen met een snelle (glasvezel)verbinding maakt dit in principe mogelijk dat de microscoop helemaal van afstand wordt bediend.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Meer informatie over DPI: Noortje Peek, 06 - 2062 7687 of www.polymers.nl.
Meer informatie over FEI Company: Caroline van der Hart of www.fei.com.
Meer informatie over de TU/e: wetenschapsvoorlichter Jim Heirbaut, tel. 040 - 247 2110

Beeldmateriaal in hoge resolutie is op te vragen bij Noortje Peek ofJhorna Smidt.

Back