Clicky

Approval Polymer Innovation Programme

5 December 2007

On December 4, during the Innovation Lecture organised by the Ministry of Economic Afffairs, three innovation programmes have been approved, a.o. the programme of the key area Chemistry. The Polymer Innovation Programme which is a crucial part of this programme, will be executed by the Dutch Polymer Institute and the DPI Value Centre.

We are very pleased with the decision of the Ministry. More detailed information will follow a.s.a.p.
Now it's up to the DPI community to make this plan into a success!

Jacques Joosten

 

EZ presenteert drie nieuwe Innovatieprogramma's

Het ministerie van Economische Zaken maakt in 2008 geld vrij voor de uitvoering van drie innovatieprogramma's op het gebied van chemie, materialen, Life Sciences en gezondheid. Dit is bekend gemaakt tijdens de Innovation Lecture 2007, een jaarlijks evenement van EZ.

De drie programma's dragen bij aan economische groei in de sectoren, maar hebben ook een maatschappelijke kant. Met onder meer financiële ondersteuning kunnen mkb-bedrijven, grote bedrijven en kennisinstellingen een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat kan bijvoorbeeld via haalbaarheidsprojecten, R&D-projecten en Europese projecten.

Chemie

De chemische sector in Nederland wil producten maken die de kwaliteit van leven verbeteren. Het fossiele grondstofgebruik wordt fors verminderd en de risico's die met het chemische proces samenhangen worden teruggedrongen. Het innovatieprogramma draagt voor dertig procent bij aan halvering van het gebruik van fossiele grondstoffen in 25 jaar en het verdubbelt de komende tien jaar de bijdrage van de chemie aan het Bruto Binnenlands Product.

Materialen

Het innovatieprogramma Materialen stimuleert dat er meer nieuwe materialen op de markt komen voor de Nederlandse industrie. Voorbeelden zijn lichtgewicht constructies in de transportsector en materialen die voldoen aan de veiligheidsnormen in de luchtvaart.
Voor de toepassing van nieuwe materialen is de kennis nodig van sectoren uit de hele productieketen, van de leverancier tot de fabrikant. Universiteiten, instituten en bedrijven uit meerdere sectoren brengen kennis bij elkaar in een publiek-private samenwerking. Er wordt binnen acht industriële sectoren een economische groei verwacht van vijftig procent over de periode 2008-2015. Daarnaast kan innovatie van materialen ook bijdragen aan een duurzame samenleving.

Life Sciences

Voor Life Sciences (medische technologie) en Gezondheid richt EZ een innovatieprogramma in, waarmee bestaande en jonge hightech bedrijven worden gestimuleerd om nieuwe medische producten, behandelingen en diagnostica te ontwikkelen. Nederland wil ook een goed klimaat scheppen voor internationale bedrijven die zich richten op medisch en klinisch onderzoek. Ze leveren een bijdrage aan een betere kwaliteit van de gezondheidszorg en dat komt goed uit met een toenemende vraag door de vergrijzende samenleving.
SenterNovem komt begin 2008 met meer informatie over de lancering van de innovatieprogramma's .

 

source: Ministry of Economic Affairs

Links: http://www.minez.nl/content.jsp?objectid=154302&rid=home

Back